Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια φωτογράφιση των παιδιών (ομαδική & ατομική).  Την ημέρα εκείνη τα παιδιά δεν θα πρέπει να φορούν λευκά ρούχα.

Go to top