Οι εισπράξεις του συλλόγου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 31 Μαρτίου, κατά τις ώρες 18:00 - 20:00 και το Σάββατο 1 Απριλίου, κατά τις ώρες 10:00 - 13:00. Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες του συλλόγου δεν θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 25 - 03 - 2017.
Go to top