33οι Ετήσιοι Μαθητικοί Αγώνες Δρόμου

 

Παρακαλούνται οι γονείς που δεν έχουν παραδώσει τις δηλώσεις συμμετοχής των παιδιών τους για τους αγώνες να το κάνουν έως και αύριο. Μπορούν να τους παραδώσουν στο κουτί του Συλλόγου. Αιτήσεις που θα παραδοθούν μετέπειτα δεν θα γίνουν δεκτές. 

Go to top