Το Δ.Σ του συλλόγου αποτελείται από τα παρακάτω άτομα:

ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πρόεδρος Καρέτσου Κατερίνα  
Αντιπρόεδρος Αθανασιάδης Αθανάσιος  
Γεν. Γραμματέας Χουλιάρας Χρήστος  
Ταμίας Χουλιάρα Μαρία  
Ειδ. Γραμματέας Κουτσογιάννη Μελίνα  
Αναπλ. Ταμίας Μεσσήνη Χαρά  
Μέλος Μπεχτσούδη Ευδοκία  
     
1ο Αναπλ. Μέλος Κιουρτίδου Ελένη  
2ο Αναπλ. Μέλος Κιντή Νεκταρία  
3ο Αναπλ. Μέλος Αργουδέλη Χριστίνα  
4ο Αναπλ. Μέλος Κανή Αγγελική  
5ο Αναπλ. Μέλος Πάτρα Αγγελική  
Go to top