Το Δ.Σ του συλλόγου αποτελείται από τα παρακάτω άτομα:

ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πρόεδρος Χουλιάρας Χρήστος
Αντιπρόεδρος Καρέτσου Κατερίνα
Γεν. Γραμματέας Αθανασιάδης Αθανάσιος
Ταμίας Μπεχτσούδη Ευδοκία
Ειδ. Γραμματέας Κουτσογιάννη Μελίνα
Αναπλ. Ταμίας Μεσσήνη Χαρά
Μέλος Χουλιάρα Μαρία
     
1ο Αναπλ. Μέλος Κιουρτίδου Ελένη  
2ο Αναπλ. Μέλος Κιντή Νεκταρία  
3ο Αναπλ. Μέλος Αργουδέλη Χριστίνα  
4ο Αναπλ. Μέλος Κανή Αγγελική  
5ο Αναπλ. Μέλος Πάτρα Αγγελική  
Go to top