Το Δ.Σ του συλλόγου αποτελείται από τα παρακάτω άτομα:

ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πρόεδρος Καρέτσου Κατερίνα  
Αντιπρόεδρος Μπεχτσούδη Ευδοκία   
Γεν. Γραμματέας Τσιγκούλη Σεβαστή  
Ταμίας Ντούνη Ιωάννα   
Ειδ. Γραμματέας Χουλιάρας Χρήστος  
Αναπλ. Ταμίας Κιουρτίδου Ελένη  
Μέλος Μεσσήνη Χαρά  
     
1ο Αναπλ. Μέλος Στυλίδου Παρασκευή  
2ο Αναπλ. Μέλος Σταυρούλα Τάνια Τούλη  
3ο Αναπλ. Μέλος Ανδριοπούλου Μαρία  
4ο Αναπλ. Μέλος Πανίδου Αναστασία   
5ο Αναπλ. Μέλος  Τσακανίκα Άννα  
Go to top