Το Δ.Σ του συλλόγου αποτελείται από τα παρακάτω άτομα:

ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πρόεδρος Καρέτσου Κατερίνα  
Αντιπρόεδρος Μπεχτσούδη Ευδοκία   
Γεν. Γραμματέας Χουλιάρας Χρήστος  
Ταμίας Χουλιάρα Μαρία  
Ειδ. Γραμματέας Κουτσογιάννη Μελίνα  
Αναπλ. Ταμίας Μεσσήνη Χαρά  
Μέλος Κιουρτίδου Ελένη  
     
1ο Αναπλ. Μέλος Κιντή Νεκταρία  
2ο Αναπλ. Μέλος Αργουδελη Χριστίνα   
3ο Αναπλ. Μέλος Κακή Αγγελική  
4ο Αναπλ. Μέλος Πάτρα Αγγελική  
5ο Αναπλ. Μέλος  
Go to top